Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en de tetraëder van duurzame ontwikkeling

Thema:  Duurzaamheid
18-04-2009
Geschreven door: prof. ir. Kees Duijvestein

Het begrip duurzaam bouwen werd in 1989 door het ministerie van VROM geïntroduceerd in het Nationale Milieubeleidsplan plus. In de bijlagen werd een overzicht gegeven van de milieubelasting die een directe relatie had met het bouwen; hieruit bleek duidelijk dat de bouw een belangrijke bijdrage kon leveren aan de noodzakelijke vermindering van de milieubelasting. In dit artikel wordt het ontstaan en de inhoud van het begrip duurzaam bouwen besproken.

In dit artikel:

  • Conferentie Rio de Janeiro
  • Waarom duurzaam bouwen?
  • Durable versus sustainable
  • Duurzaam bouwen: that i's not my job
  • Maatregelen: van controleren naar inspireren
  • Eisen, wensen en normen in de wereld van duurzaam bouwen
  • Werken met het verdrag van Kyoto
  • Duurzaam en leefbaar
  • Thema's en instrumenten voor People, Planet, Prosperity (Welzijn, Wereld, Welvaart)
  • Sustainable Building 2002, Oslo: People, Planet, Prosperity en Project