Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Rekenen met GreenCalc+

Thema:  Meetinstrumenten
19-04-2009
Geschreven door: ir. Ieke Kuijpers-van Gaalen

De duurzaamheid van een gebouw in een kwartiertje in kaart brengen. Dat kan met de geheel vernieuwde versie van het programma GreenCalc+. In de nieuwste versie van het programma is een 'wizard' opgenomen, waardoor het mogelijk is om al in enkele minuten een indicatieve berekening te maken. Alle voordelen aan de hand van een voorbeeld: een grote onderneming in Nederland wil een nieuw kantoor laten bouwen. Als opdrachtgever wil men graag een duurzaam gebouw laten neerzetten, maar hoe zorg je dat je ambities gerealiseerd worden?

Wie een ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid, wil dit graag toetsbaar en kwantificeerbaar maken. GreenCalc+ beoordeelt woningen, utiliteitsgebouwen en wijken integraal op hun duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken naar vier duurzaamheidsaspecten: materiaalgebruik, energiegebruik, watergebruik en mobiliteit. Van ieder aspect wordt de milieubelasting bepaald die het gebouw gedurende zijn levensduur veroorzaakt. Vervolgens worden deze aspecten bij elkaar opgeteld met één getal als resultaat: de milieu-index of de gebouwindex. Opdrachtgevers en beleidsmedewerkers kunnen de index gebruiken om vooraf een milieu-ambitie vast te stellen en tijdens het ontwerpproces te handhaven. De architect of adviseur kan met deze prestatieafspraak aan het werk en toetst het ontwerp aan de milieu-ambitie uit het programma van eisen.

In dit artikel vindt u meer informatie en rekenvoorbeelden met GreenCalc+.

In dit artikel:

  • De milieu-index en de gebouwindex
  • Rekenvoorbeeld GreenCalc+
  • GreenCalc+-resultaten: tools voor adviseurs en ontwerpers
  • GreenCalc+ tijdens de gebruiksfase