Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzame stedenbouw en architectuur met een eigen identiteit

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: drs. ir. Jan den Boer

De nadruk bij duurzaam bouwen ligt vooral op concrete maatregelen over energiegebruik en het gebruik van duurzame materialen. De aandacht voor de materiaalgebonden milieubelasting zal de komende jaren toenemen. De milieubelasting door bouwen wordt nu voor 25 tot 35 procent veroorzaakt door materiaalgebonden milieubelasting, dat gaat toenemen tot 60 tot 80 procent over veertig jaar. Deze milieubelasting wordt echter niet alleen veroorzaakt door de materiaalkeuze, maar ook door de duurzaamheid van de stedenbouw en architectuur. Daarin spelen twee factoren een grote rol. De eerste is of een gebouw wordt ontworpen met 'eeuwigheidswaarde' of dat bij het ontwerp al wordt voorzien dat het gebouw binnen twintig tot dertig jaar afgeschreven zal zijn. De tweede factor is het ruimtegebruik: steeds meer spreiding van functies of bundeling van functies, waardoor verspilling van ruimte en materialen kan worden voorkomen.

In dit artikel:

  • Inleiding duurzame stedenbouw en architectuur
  • Hergebruik van bestaande bebouwing
  • Succesvolle projecten met betrekking tot duurzame stedenbouw en architectuur
  • Meysters Buiten in Utrecht, een voorbeeld toegelicht