Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Energieambities in strategisch voorraadbeleid

Thema:  Energie
22-04-2009
Geschreven door: drs. ir. Eric van Zee

Energie staat maatschappelijk in de belangstelling. Ook op corporaties ligt een groeiende druk om meer aandacht aan energiebesparing en duurzame energie te besteden. Met het 'Aedes-aanbod aan de samenleving' hebben de corporaties een eerste reactie gegeven op die maatschappelijke druk. Energie is voor corporaties echter niet alleen van belang vanuit maatschappelijke overwegingen. Energie is van strategisch belang. Met de snel stijgende energieprijzen is de energetische kwaliteit van een huurwoning van strategisch belang. Corporaties doen er dan ook verstandig aan om energie goed te integreren in hun strategisch voorraadbeleid. Op basis van die benadering zullen voor een deel van de complexen andere maatregelen worden genomen dan wanneer uitsluitend naar een besparingspercentage wordt gekeken.

In dit artikel komen een aantal aspecten van het strategisch voorraadbeleid aan bod, zowel voor de keuzen bij nieuwbouwprojecten als bij renovatie.

In dit artikel:

  • Realiseer woningen met zeer laag energieverbruik!
  • Kies beheersen van woonlasten als uitgangspunt
  • Niet besparing maar einddoel als uitgangspunt
  • Einddoel: CO2-neutraal in 2050
  • Wat betekent CO2-neutraal? Duo energetica
  • Wat betekent dat voor de keuzen in nieuwbouwprojecten?
  • Wat betekent dat voor de keuzen bij renovatie?
  • CO2-neutraal versus besparingspercentage