Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gezondheidseffectscreening stad en milieu

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009
Geschreven door: drs. Ingrid Akkersdijk

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen wordt er met van alles en nog wat rekening gehouden, maar tot voor kort nog niet met eventuele effecten op de gezondheid. Vaak worden deze pas duidelijk nadat een project is uitgevoerd. GGD'en beschikken sinds enige tijd over een instrument waarmee een gemeente vooraf inzicht kan krijgen in de verschillende milieufactoren die van invloed zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners.

Hiermee wordt het mogelijk om ook gezondheid te betrekken in het proces van afwegingen en keuzes in de ruimtelijke planontwikkeling. GGD Zuid-Holland Zuid heeft inmiddels voor vijf locaties in vier gemeenten in zijn werkgebied een gezondheidseffectscreening (GES) uitgevoerd. In dit artikel wordt beschreven hoe het instrument werkt en wat de ervaringen zijn met de toepassing ervan.

In dit artikel:

  • Wat is gezondheidseffectscreening (GES)?
  • Het instrument GES
  • GES versus milieurandvoorwaarden
  • Concrete voorbeelden van GES
  • Ervaringen van de GGD met GES
  • Beperkingen van de GES
  • Wat kan nog meer met een GES?