Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Projectmanagement bij duurzame woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
18-04-2009

Als duurzaam bouwen een logisch onderdeel van onze bouworganisatie was, zouden we geen specialisme nodig hebben om het tot stand te brengen. Duurzaam bouwen is geen kwaliteit die vanzélf in bouwprojecten tot stand komt. De overheid heeft de afgelopen jaren dan ook actief beleid gevoerd om duurzaam bouwen een logisch en geïntegreerd onderdeel van het bouwen te maken. Volgens plan moet die doelstelling in 2005 worden gehaald. In dit artikel wordt besproken aan welke organisatorische voorwaarden de bouw moet voldoen om het kiezen voor duurzaam bouwen inderdaad logisch te maken.

In dit artikel:

  • Duurzaam bouwen als organisatorisch probleem
  • Knelpunten bij projectmanagement duurzame woningbouw
  • Convenanten projectmanagement duurzame woningbouw
  • Duurzaam bouwen als participatieprobleem
  • Projectmanagement duurzame woningbouw