Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Waterbeheer als element van stedelijke vernieuwing

Thema:  Water
18-04-2009
Geschreven door: ir. Tjeerd Deelstra

In dit artikel worden de mogelijkheden van waterbeheer inzichtelijk gemaakt aan de hand van een praktijkvoorbeeld van stedelijke vernieuwing van de woonwijk Schalkwijk in Haarlem. Naast de scheiding van boezen- en polderwater is aandacht voor de afvoer van neerslag. Ook wordt stilgestaan bij natuurontwikkeling en recreatie in Schalkwijk.

In dit artikel:

  • Inleiding waterbeheer in de wijk Schalkwijk
  • Achtergrond waterbeheer in de wijk Schalkwijk
  • Scheiding van polder- en boezemwater in de wijk Schalkwijk
  • Afvoer van neerslag in de wijk Schalkwijk
  • Natuurontwikkeling en recreatie in de wijk Schalkwijk
  • Uitvoering waterbeheer in de wijk Schalkwijk