Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieubelasting van dakafwerkingen

Thema:  Materialen
19-04-2009
Geschreven door: Ruben Abrahams

Over de milieubelasting van verschillende typen dakbedekking is altijd veel te doen geweest. Veel producenten en leveranciers geven aan duurzame producten te leveren. Ze beroepen zich daarbij vaak op de lange levensduur. Inmiddels is op basis van de levenscyclusanalysemethodiek (LCA) echter gebleken dat de levensduur niet de enige factor is die een product duurzaam maakt. In dit artikel wordt van de meest gangbare typen plat- en hellend dakafwerking de milieubelasting besproken.

In dit artikel:

  • Milieubelasting hellend dak
  • Milieubelasting plat dak