Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van gips

Thema:  Materialen
23-09-2010

De milieueffecten van gips staan centraal in dit artikel. Beschreven wordt wat gips is en welke toepassingen er zijn van gips in de bouw. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van gips besproken.

In dit artikel:

  • Wat is gips?
  • Toepassingen met gips
  • Levenscyclus van gips