Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Energielasten als uitgangspunt bij het ontwikkelen van woningen

Thema:  Energie
19-04-2009
Geschreven door: drs. ir. Eric van Zee

De kosten voor verwarming en warm tapwater vormen een steeds groter deel van de woonlasten. Bij het ontwerpen van woningen wordt tot nu toe nog weinig rekening gehouden met de kosten van toekomstige bewoners voor gas of elektriciteit. Veelal tracht de ontwikkelaar de bouwkosten te minimaliseren terwijl het woningontwerp nog precies voldoet aan de geldende EPC-eis. Voor de huurders of kopers van die woningen leidt deze manier van werken niet automatisch tot een optimaal resultaat vanuit het oogpunt van maandelijkse energielasten. Door het ontwikkelingsproces op een beperkt aantal punten anders in te richten, kan het woningontwerp wel worden geoptimaliseerd voor minimale energielasten. In dit artikel wordt een en ander verder toegelicht.

In dit artikel:

  • Bezuinigingen ten koste van toekomstige bewoners
  • Energielasten als onderdeel van het ontwikkelingsproces
  • Aanvullende stappen in het ontwikkelingsproces
  • Doorrekening energetische opties voor appartementencomplex
  • Resultaten