Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen met prefab beton

Thema:  Duurzaamheid
18-04-2009
Geschreven door: ir. Ton Pielkenrood

Duurzaam bouwen kan ook met beton. Bouwen met beton heeft vele voordelen. Het gaat lang mee en is sterk, onbrandbaar, veelzijdig toepasbaar en relatief goedkoop. Betonproducten kennen bovendien een relatief korte bouwtijd. Ongeveer de helft van alle betontoepassingen bestaat uit geprefabriceerde betonproducten: bijvoorbeeld prefab funderingen en, vloeren en grote onderdelen voor infrastructurele werken. Dit artikel behandelt de belangrijkste aspecten van duurzaam bouwen met prefab beton. Het gaat eerst in op de milieu-aspecten in de verschillende fasen van de levenscyclus van beton (deel 1). Daarna komen verschillende prefab bouwdelen als funderingen, rioleringen, begane grondvloeren en verdiepingsvloeren aan de orde (deel 2). Tot slot wordt ingegaan op de toepassing van prefab beton voor duurzaam bouwen en de effecten van het gebruik van beton op het binnenmilieu (deel 3).

In dit artikel:

  • Deel 1 Milieutechnische eigenschappen van prefab beton
  • Deel 2 Prefab betonbouwdelen en hun toepassingen
  • Deel 3 Prefab beton in duurzame bouwmethoden