Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en het beleidsproces

Thema:  Duurzaamheid
18-04-2009
Geschreven door: drs. Gabor Mooij

Dit artikel schenkt aandacht aan het zo goed mogelijk inbrengen van duurzaam bouwen in het beleidsproces. De verschillende fasen van het beleidsproces dienen hiervoor als leidraad. Het artikel besluit met voorbeelden van aanpak in de praktijk en met conclusies met betrekking tot duurzaam bouwen en het beleidsproces.

In dit artikel:

  • Inleiding duurzaam bouwen en het beleidsproces
  • Het beleidsproces bij duurzaam bouwen
  • Duurzaam bouwen op de beleidsagenda krijgen
  • Duurzaam bouwen als onderdeel van de beleidsvoorbereiding
  • Duurzaam bouwen en de beleidsbepaling
  • Aanpak beleid ten aanzien van duurzaam bouwen in de praktijk
  • Conclusies met betrekking tot duurzaam bouwen en het beleidsproces