Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieukansenkaarten voor deelgebieden in Drechtsteden

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009

Hoe vertaal je een abstract begrip als leefomgevingskwaliteit naar de praktijk van stedelijke vernieuwingsprojecten? De Drechtsteden, zes gemeenten rond Dordrecht, worstelden met deze vraag. De in opdracht van de provincie Zuid-Holland opgestelde milieukansenkaarten blijken een bruikbaar hulpmiddel, maar de ervaringen met zes Drechtsteden leren meer. In dit artikel beschrijven wij een nieuw instrument om milieu in een vroeg moment van het stedenbouwkundig proces in kaart te brengen.

In dit artikel:

  • Kernopgave stedelijke vernieuwing Drechtsteden
  • Concreet vertalen
  • Milieukansenkaarten
  • Methoden voor het vaststellen van de milieukansen
  • Reacties
  • Milieuambities Rijk versus praktijk stedelijke vernieuwing