Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van glas

Thema:  Materialen
23-09-2010

De milieueffecten van glas staan centraal in dit artikel. Beschreven wordt wat glas is en welke toepassingen er zijn van glas in de bouw. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van glas besproken.

In dit artikel:

  • Wat is glas?
  • Toepassingen met glas
  • Levenscyclus van glas