Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Kiezen voor een energieneutrale woning

Thema:  Energie
19-04-2009

Als er een nieuwe woning wordt bedacht, is het de bedoeling dat zo veel mogelijk woonkwaliteit wordt geboden voor zo weinig mogelijk geld. Het lijkt niet interessant om extra geld te investeren in een woning waarvan de energierekening minimaal is. Dat kost immers extra geld en wanneer wordt dat terugverdiend? Hogere investering voor duurzame energie en energiebesparing zijn relatief klein ten opzichte van de andere kostenposten. In de praktijk zijn al enkele tientallen woningen gebouwd die minder warmte en elektriciteit verbruiken dan ze zelf opwekken. Deze zogenoemde energieneutrale woningen zijn ook betaalbaar gebleken. Door energieconcepten te ontwikkelen kunnen voor met name de seriematige woningbouw generiek geldige uitspraken worden gedaan over technische en economische haalbaarheid van energiemaatregelen.

In dit artikel komt de werking van energieconcepten aan boden is onder meer aandacht voor de kosten en baten. Het artikel sluit af met do's en don'ts.

In dit artikel:

  • Technisch en financieel rendement energieconcepten
  • Energieprestatie woningbouw
  • Eenvoudige berekening kosten en baten
  • Kosten en baten energieneutraal bouwen
  • Energieneutrale renovatie
  • Energieconcepten voor seriematige woningbouw
  • Collectief warmtenet
  • Do's en don'ts met betrekking tot energieneutraal wonen