Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

MCDM-23 Multi Criteria Decision Making

Thema:  Bouwmanagement
19-04-2009
Geschreven door: ir. Eric Bouten

De laatste tijd volgen de ontwikkelingen met betrekking tot energie en duurzaamheid elkaar in hoog tempo op. De eisen die op dit gebied aan architecten en ontwerpers worden gesteld, nemen in vergelijkbaar tempo toe. Opdrachtgevers willen een duurzaam en energiezuinig, maar ook flexibel ontwerp, dat voldoet aan alle eisen van de gebruiker. En dat alles uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten.

Met geïntegreerd ontwerpen kunnen hoogwaardige duurzame gebouwen worden gerealiseerd met een gunstige prijs-prestatieverhouding. Geïntegreerd ontwerpen gaat suboptimalisatie tegen en stroomlijnt het ontwerpproces. Dit geldt met name voor het inpassen van aspecten als duurzaamheid, comfort en energie, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Om dit te stimuleren is het nodig de markt te voorzien van kennis, instrumenten en vaardigheden, gericht op integratie en communicatie. In een grootschalig internationaal onderzoek (IEA-taak 23) is hiertoe instrumentarium ontwikkeld dat in demonstratieprojecten en in de praktijk is getoetst.

Dit artikel biedt inzicht in de communicatie- en beslissingsondersteunende methodiek MCDM-23 (Multi Criteria Decision Making), die in IEA-taak 23 is ontwikkeld en getoetst. De ervaringen met de betreffende methodiek in de praktijk zijn de basis voor dit artikel.

In dit artikel:

  • Inleiding MCDM: de huidige praktijk, 'ieder zijn vak'
  • MCDM: geïntegreerd ontwerpen, een aanpak met perspectief
  • Ondersteuning via de MCDM-23
  • MCDM: inpassing in proces
  • Praktijkervaringen met MCDM
  • Conclusie MCDM: Wat blijkt uit deze voorbeelden?
  • Do's en don'ts met betrekking tot MCDM