Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Wet bodembescherming in de praktijk

Thema:  Wetgeving
19-04-2009
Geschreven door: Frank Hageman

Met de 'affaire Lekkerkerk' – een woonwijk gebouwd op chemisch afval – is Nederland zich in 1980 bewust geworden van zijn vervuilde bodem. Een eerste inventarisatie in het begin van de jaren tachtig gaf aan dat er sprake zou zijn van 350 plekken met ernstige bodemverontreiniging. Nu, meer dan vijfentwintig jaar later, is duidelijk dat bodemvervuiling een groot milieuprobleem vormt. Niet 350, maar naar schatting 600.000 terreinen zijn vervuild, in een op de tien gevallen is sanering noodzakelijk. Ontwerpers, bouwers en alle anderen die actief zijn op de vastgoedmarkt kunnen niet langer om deze waarheid heen. In dit artikel worden bodemonderzoek en -sanering beschreven zoals die in de praktijk in Nederland plaatsvindt. Het betreft een introductie op hoofdlijnen. Centraal staat de Wet bodembescherming (Wbb), die begin 2006 is gewijzigd. Deze wet regelt niet alleen de bescherming van de bodem, maar geeft ook aan hoe bodemonderzoek en bodemsanering uitgevoerd moeten worden.

In dit artikel:

  • Werking van de Wet bodembescherming
  • Normen voor stoffen in grond en grondwater
  • Bodemverontreiniging
  • Nieuw beleid en nieuwe saneringsdoelstellingen
  • Bodemsanering
  • Kwaliteisborging bodembeheer (KWALIBO)