Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van PVC

Thema:  Materialen
23-09-2010

De milieueffecten van PVC en de alternatieven PPC en PVA staan centraal in dit artikel. Beschreven wordt wat PVC en diens alternatieven zijn en welke toepassingen ze hebben in de bouw. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, verwerking, transport, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van PVC besproken.

Extra aandacht is er voor Chloor. Bij de productie van PVC ontstaat namelijk organochloorhoudend chemisch afval en chloor. Chloor kan schadelijke gevolgen hebben voor de arbeiders die ermee werken en voor het milieu.

In dit artikel:

  • Wat is PVC?
  • Toepassingen met PVC
  • Levenscylus van PVC
  • PVC-alternatieven: PPC en PVA