Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Adaptatiescan

Thema:  Klimaat
18-04-2009
Geschreven door: Hans Schneider

Dit artikel gaat eerst kort in op het broeikaseffect en beschrijft welke soorten effecten we op lokaal niveau kunnen verwachten. Vervolgens worden mogelijke uitkomsten en functies van de BuildDesk Adaptatiescan besproken. Tot slot noemen we enkele do's en don'ts met betrekking tot de ontwikkeling van lokaal adaptatiebeleid.


In dit artikel:

  • Inleiding adaptatiescan
  • Het versterkte broeikaseffect
  • Gevolgen van klimaatverandering
  • Doel en inhoud van de Adaptatiescan
  • Een lokaal klimaatscenario
  • Welke effecten kunnen we verwachten?
  • De Adaptatiescan als opstapje
  • Indirecte effecten adaptatiescan
  • Gemeenten aan de slag met adaptatiescan
  • Do's en don'ts met betrekking tot adaptatie