Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gezond water

Thema:  Water
19-04-2009
Geschreven door: Ewout Dönszelmann

In dit artikel komt na een uitgebreide inleiding over Gezond water de studie 'Volksgezondheid en water in de stad' aan bod. Deze studie brengt de potentiële gevaren voor de volksgezondheid in beeld van projecten die een alternatieve manier van het omgaan met water in de stad behelzen. Naar aanleiding van deze studie worden aanbevelingen gedaan.

Voor het schatten van de gezondheidsrisico's van water in een woonwijk is het verstandig om een omgevingsanalyse toe te passen. Met behulp van een controlelijst is het mogelijk om deze analyse op een systematische wijze uit te voeren. In het tweede deel van dit artikel wordt deze controlelijst gepresenteerd en voorzien van een uitgebreide toelichting.

In dit artikel:

  • Inleiding gezond water
  • Volksgezondheid en 'water in de stad'
  • Impressie studie 'Volksgezondheid en water in de stad'
  • Aanbevelingen
  • Controlelijst
  • Toelichting controlelijst