Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw als proces- en sturingsinstrument

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: Jörg Blass en Ellen van Keeken

Met behulp van het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw (NPDS) kan worden samengewerkt aan duurzame stedenbouw. NPDS is verwant aan het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Het NPDS is dus meer dan een lijst met maatregelen. Duurzame stedenbouw is een vorm van stedenbouw die in alle stadia van het planproces mogelijkheden benut om ruimtelijke kwaliteit te combineren met een lage milieubelasting. Dat kan bijvoorbeeld door zonne-energie te gebruiken of door duurzaam beheer van water. Duurzaam betekent ook dat de behaalde winst wordt gehandhaafd, zodat ook toekomstige generaties profiteren. Het NPDS biedt daarvoor verschillende aanknopingspunten, vooral in de processen en concepten. Zo kunnen uitgangspunten en ambities, maar ook afwegingen en dwarsverbanden aan het NPDS ontleend worden. Ook kan met het NPDS een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt worden vanuit de onderlegger of schaal. Alle mogelijkheden worden in dit artikel op een rijtje gezet.

In dit artikel:

  • Inleiding NPDS
  • Doelgroepen NPDS
  • Opbouw NPDS
  • Gebruik NPDS