Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Seizoensopslag (WKO)

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Seizoensopslag of warmte- en koudeopslag (WKO) is een milieuvriendelijk alternatief bij nieuwbouw of renovatie van grotere (woon)gebouwen. Koude, in de winter in de vorm van koude buitenlucht of koud oppervlaktewater ruimschoots voorhanden, kan in de bodem worden opgeslagen en 's zomers worden benut voor de koeling van het gebouw. Andersom kan de warmte van de zomer in de bodem worden opgeslagen en in de winter worden benut om te verwarmen. Seizoensopslagsystemen worden in de meeste gevallen toegepast uit het oogpunt van de positieve effecten op het energiegebruik voor koeling. Dat het systeem ook in de winterperiode gebruikt kan worden voor warmte is een bijkomend effect. Seizoensopslag is met name interessant in verband met het hoge opwekkingsrendement voor koeling.

In dit artikel:

  • Seizoensopslag 
  • Seizoensopslag in de winterperiode
  • Seizoensopslag in de zomerperiode
  • Opwekkingsrendement
  • Relaties met andere installaties