Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Flora en fauna in de stad

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009
Geschreven door: ir. René van der Loos

In een stedelijke omgeving zullen altijd planten en dieren voorkomen. Sommige soorten zelfs in groten getale. Zo groot zelfs dat men van een plaag spreekt zoals bij spreeuwen die zich 's winters in groepen van duizenden vogels in de stad ophouden, of bladluizen die, als de weersomstandigheden gunstig zijn, zich explosief kunnen vermeerderen. Het kan echter ook zo zijn dat slechts enkele exemplaren voorkomen die dan zeer worden gewaardeerd, bijvoorbeeld een paartje ooievaars dat op een schoorsteen van een hoog gebouw nestelt.

Het stedelijk milieu heeft een grote invloed op het al dan niet voorkomen van soorten. Verstoring, voedselaanbod, voortplantingsgelegenheid en beheer zijn slechts een paar aspecten die bepalen of soorten al dan niet een plaats weten te vinden in de stedelijke omgeving. Omdat het ontstaan van het stedelijk milieu volledig is bepaald door menselijk ingrijpen, kunnen we ook tot op zekere hoogte het stedelijk milieu zo vormgeven dat het geschikt wordt voor bepaalde planten en dieren. Dit artikel wil planners, ontwerpers, bouwers en uitvoerders laten zien dat er met een gericht beleid en inventiviteit veel gedaan kan worden om de flora en fauna in de stad te bevorderen.

In dit artikel:

  • Inleiding flora en fauna in de stad
  • Visie en beleid met betrekking tot flora en fauna in de stad
  • Mogelijkheden tot bevordering van flora en fauna in de stad
  • Tot slot: acceptatie flora en fauna in de stad