Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Dubo-catalogus

Thema:  Duurzaamheid
18-04-2009
Geschreven door: ir. Sannie Verweij

De Dubo-catalogus vervangt het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen en is op internet te raadplegen in de onlinebibliotheek van kenniscentrum SBR. De kern van de Dubo-catalogus zijn de dubobladen. In tegenstelling tot de DuBo-maatregelen in het Nationaal pakket zijn deze bladen informatief en niet regelstellend en geven ze een concrete uitleg bij de diverse Dubo-maatregelen. De dubobladen zijn gericht op de diverse bouwfasen, van initiatief en ontwerp tot uitvoering, productievoorbereiding, realisatie en gebruik. In dit artikel vindt u meer informatie over de Dubo-catalogus, het gebruik ervan en hoe het helpt bij duurzaam bouwen.

In dit artikel:

  • Inleiding Dubo-catalogus
  • Wat is de Dubo-catalogus?
  • Het gebruik van de Dubo-catalogus
  • Duurzaam bouwen: hoe helpt de Dubo-catalogus?
  • Duurzaamheid meten