Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Utiliteitsbouw in startblok voor warmtenet: reductie van CO

Thema:  Energie
18-04-2009
Geschreven door: Bruins

Een hoge vraag naar warmte per locatie: dat maakt de utiliteitsbouw tot een geschikte kandidaat om een reductie van CO2 te bewerkstelligen. Dat zou onder meer kunnen door het gebruik van warmtenetten en warmtekrachtkoppeling.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de voordelen en potentie van warmtenetten. Het artikel besluit met uitgebreide tips met betrekking tot warmtenetten bij utiliteitsbouw.

In dit artikel:

  • Verandering energie-infrastructuur
  • Voordelen warmtenet
  • Slechte naam warmtenet
  • Potentieel reductie CO2-uitstoot in utiliteitsbouw door middel van warmtenet en WKK
  • Bespoedigen aanleg warmtenetten
  • Concurrentie warmtenet
  • Gemeentelijk klimaatbeleid
  • Bestuurlijke inbedding
  • Nader onderzoek potentie warmtenet
  • Do's en don'ts met betrekking tot warmtenet bij utiliteitsbouw