Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Openbare verlichting in beweging

Thema:  Energie
15-02-2011
Geschreven door: drs. Daaf de Kok

Het werkveld openbare verlichting is als onderdeel van alle lichtbronnen in de openbare ruimte de laatste jaren volop in beweging. De komst van nieuwe technieken heeft geleid tot nieuwe mogelijkheden. Daarnaast is de aandacht voor energie en klimaat gegroeid, is onze visie op licht en donker aan het veranderen en vinden er grote verschuivingen plaats in het krachtenveld. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat zowel het werkveld als het afwegingskader inzake openbare verlichting breder is geworden. In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. In vogelvlucht bieden we u een kijk op de veranderende wereld van de openbare verlichting. Ook geven wij u een aantal praktische tips.

In dit artikel:

  • Inleiding openbare verlichting
  • Ontwikkelingen openbare verlichting
  • Openbare verlichting in beweging
  • Praktische tips openbare verlichting