Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Ecologisch bouwen

Thema:  Milieu en gezondheid
18-04-2009
Geschreven door: prof. ir. Kees Duijvestein

In dit artikel wordt toegelicht wat ecologisch bouwen met het oog op het milieu betekent. De begrippen milieu en milieuproblemen worden nader omschreven en uiteengerafeld om ze hanteerbaar te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het ABC-model. Verder wordt een indeling gemaakt van soorten milieuproblemen. Er wordt gewerkt met elementen uit de systeemtheorie, zoals de black box om een vereenvoudiging te bewerkstelligen zodat aan de milieuproblemen gewerkt kan worden. Tot slot worden de begrippen herstel- en afschermfuncties toegelicht.

In dit artikel:

  • Wat is Ecologisch Bouwen?
  • Het begrip milieu
  • Voorwaardelijkheid, het ABC-model
  • Milieuproblemen
  • Black box