Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaamheidsthema's in de woningbouw

Thema:  Duurzaamheid
15-02-2011

Er zijn aantrekkelijke mogelijkheden die de duurzaamheid van Nederlandse woonmilieus kunnen versterken. Mogelijkheden die kunnen worden benut wanneer milieuthema's met kennis van zaken worden opgepakt door architecten, bouwers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten.

Dit artikel is de inleiding van een reeks artikelen die laten zien hoe verschillende milieu- of duurzaamheidsthema's tot meerwaarde in de architectuur kunnen leiden. In afzonderlijke artikelen wordt verder ingegaan op de specifieke thema's materialen en constructies, energie, water, afval, binnenmilieu en omgevingsmilieu.

In dit artikel:

  • Duurzaamheidsthema's
  • Materialen en constructies
  • Energie
  • Water
  • Afval
  • Binnenmilieu
  • Omgevingsmilieu
  • Conclusie