Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Water op maat: lokale oplossingen voor regen- en afvalwater

Thema:  Water
19-04-2009
Geschreven door: Paul de Graaf

Lange tijd is het riool gebruikt als de afvoerput van het watersysteem. Vervuild water en grote hoeveelheden regenwater worden ingezameld en afgevoerd. Deze centralistische aanpak heeft echter een aantal nadelen. De laatste jaren is er een verschuiving gaande van centrale 'end of pipe'-benadering naar decentrale concepten: lokale, op maat gemaakte oplossingen voor regen- en afvalwaterverwerking op wijk-, buurt- of gebouwniveau. In principe is de gehele watervoorziening – van afvalwaterverwerking tot drinkwatervoorziening – lokaal te realiseren. Of dit wenselijk is, hangt af van lokale factoren als ligging en beschikbare ruimte maar ook van de grootte van het project, de betrokken partijen (bewoners/gebruikers, beheerder, enzovoort) en de organisatie van onderhoud en beheer. Lokale oplossingen bieden kansen voor groene inrichting van de leefomgeving en voor combinaties tussen (afval)water- en energievoorziening.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan waterconcepten en lokale oplossingen voor regen- en afvalwater.

In dit artikel:

  • Afkoppeling regenwater
  • Decentrale sanitatie
  • Integrale waterconcepten
  • Zelfvoorzienende woning met betrekking tot regen- en afvalwater
  • Decentraal waterconcept op buurtniveau als onderdeel van een brede strategie voor duurzaam wonen
  • Gebruik van regenwater of hergebruik van afvalwater
  • Infiltratie, berging en benutting in Nederland
  • Oplossingen in hoge dichtheid: vacuümtoiletten en biogas
  • Conclusie met betrekking tot lokale oplossingen voor regen- en afvalwater
  • Do's en don'ts met betrekking tot lokale oplossingen voor regen- en afvalwater