Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Lewenborg: praktijkvoorbeeld renovatieconcept

Thema:  Projecten
19-04-2009
Geschreven door: ir. Spencer Schols

Afgelopen jaar heeft de gemeente Groningen, in nauwe samenwerking met Seinen Projectontwikkeling en Ecofys, het initiatief genomen om in de Groningse wijk Lewenborg honderdvijftig particuliere bewoners ertoe te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen. Hoofddoel is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-emissies. Een verbeterde gezondheidstoestand, groter comfort en het zeer aantrekkelijke kostenplaatje moeten particuliere woningbezitters over de streep trekken. Dit artikel beschrijft dit unieke praktijkvoorbeeld: Lewenborg in het zonnetje.

In dit artikel:

  • Het initiatief Lewenborg
  • De wijk Lewenborg
  • Energievisie Lewenborg
  • Ambities voor de wijk Lewenborg
  • De aanpak in de wijk Lewenborg
  • De resultaten
  • Navolging van het project Lewenborg