Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: Hove

In dit artikel wordt aandacht besteed aan duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen. Nadat kort de milieuproblematiek bij onderhoud is besproken, wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op de kansen voor duurzaam onderhoud. De voorbeelden voor praktische toepassing hiervan richten zich voornamelijk op het onderhoud aan geveltimmerwerk. Het onderhoud aan installaties wordt buiten beschouwing gelaten.

In dit artikel:

  • Inleiding beheer en onderhoud van gebouwen
  • Beheer en onderhoud
  • Duurzaam onderhoud
  • Verminder de onderhoudsvraag
  • Ervaringen met beheer en onderhoud van gebouwen
  • Duurzaam resultaatgericht vastgoedonderhoud in de praktijk