Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzame energievoorziening voor woningbouwlocaties

Thema:  Energie
19-04-2009
Geschreven door: Groot

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening bij grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten, in samenwerking met andere partijen. Het geheim zit vaak in een goede voorbereiding, goed overleg (liefst zo vroeg mogelijk in de fase van planvorming) en het maken van duidelijke afspraken. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn instrumenten zoals OEI, energievisies, BAEI en de EPL. Niet alleen om technische mogelijkheden in beeld te brengen, maar ook om de communicatie te verbeteren en de onderhandelingspositie van de gemeente te versterken. Andere betrokken partijen zijn meestal woningcorporaties, projectontwikkelaars, grote aannemers en of architecten. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden die energievisies, OEI en EPL bieden.

In dit artikel:

  • Inzicht in de mogelijkheden: energievisies en OEI
  • Hoe wordt het OEI-model gebruikt?
  • EPL als instrument voor weging én communicatie
  • Hoe wordt de EPL gebruikt?
  • EPL voor nieuwbouw en bestaande bouw
  • De EPL berekenen
  • Verschil met EPC
  • Hoe is de EPL te verhogen?