Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieubeleid: van saneren naar beheren

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009
Geschreven door: ir. Jan Luijten en ir. Jan Meijdam

Energie, biodiversiteit en ruimte; daar gaat het om in de duurzame ontwikkeling; volgens een nieuw concept sleutelvoorraden genoemd. Is de tijd rijp voor beheren van een duurzame leefomgeving in plaats van saneren van milieuproblemen? Is het concept sleutelvoorraden een nuttig instrument in ontwerptechnische zin en in procesmatige zin? Wij gaan in dit artikel op zoek naar een nieuw inzichtgevend hulpmiddel bij de besluitvorming en dialoog over duurzame ruimtelijke plannen. Een beschrijving van een nieuw instrument waarin de problematiek van de afwenteling aan de orde komt, een exercitie en conclusies.

In dit artikel:

  • Het concept sleutelvoorraden als afwegingsinstrument in het milieubeleid
  • Van saneren naar beheren: het concept sleutelvoorraden
  • Partijen: beleid sleutelvoorraden
  • Voorbeeld sleutelvoorraden: gemeente Nijmegen en duurzame stadsontwikkeling
  • Voorbeeld sleutelvoorraden: akoestische kwaliteit
  • Loslaten van rigide saneringsnormen leidt tot vrijheid
  • Conclusies met betrekking tot milieubeleid van saneren en beheren