Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gezond bouwen en duurzaamheidslabels

Thema:  Meetinstrumenten
26-06-2011
Geschreven door: ir. John Bergs en ir. Sylvia Renes

Gezondheidsaspecten van gebouwen hebben de afgelopen decennia steeds meer en integraler aandacht gekregen. In de instrumenten GPR Gebouw, BREEAM-NL en LEED is 'Gezondheid' één van de duurzaamheidsthema's. In dit artikel wordt geconcludeerd dat deze instrumenten veel gezondheidsaspecten dekken maar dat geen enkel instrument echt volledig is. De één legt meer accent op gezondheid, de ander meer op comfort. Een hoog label biedt geen garantie voor een gezond gebouw. De instrumenten bevatten weinig potentieel strijdige aspecten. Gezond en energiezuinig bouwen gaan volgens deze instrumenten goed samen.

In dit artikel:

  • Geschiedenis gezondheid in gebouwen
  • Gezond binnenmilieu
  • Gezondheid en dubo-instrumenten
  • GPR Gebouw 4.1
  • BREEAM-NL v1.11
  • LEED 2009 (Design, Construction and Major Renovations)
  • Conclusie dubo-instrumenten
  • Handreiking gezond binnenmilieu