Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Diffuse verontreiniging van water

Thema:  Water
18-04-2009
Geschreven door: ir. René van der Loos

De afgelopen dertig jaar is de kwaliteit van het water sterk verbeterd door het saneren van grote industriële lozingen en het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar ondanks al deze gepleegde inspanningen worden voor een aantal stoffen de normen nog steeds overschreden. Deze stoffen komen vrij uit bronnen waar je in eerste instantie niet aan denkt.

De slijtagedeeltjes van autobanden bijvoorbeeld bevatten zink en spoelen met het regenwater af naar het oppervlaktewater. Chemische middelen die worden gebruikt bij het bestrijden van onkruid op verharding komen na een regenbui, al dan niet via de riolering, in het oppervlaktewater terecht. Uit sommige bouwmaterialen logen stoffen uit die afstromen met het regenwater. Vaak wordt hierbij gedacht aan metalen zoals koper, lood en zink, maar het gaat ook om geïmpregneerd hout en bitumen.

Al deze verspreid liggende, kleine verontreinigingsbronnen beïnvloeden samen de kwaliteit van het water aanzienlijk. Om deze bronnen te bestrijden moeten veel partijen op verschillende fronten aan de slag. Dat maakt de aanpak weerbarstig en complex. In dit artikel worden de voor de bebouwde omgeving belangrijkste bronnen in beeld gebracht en aangegeven wat u er aan kan doen.

In dit artikel:

  • Probleemstoffen bij de verontreiniging van water
  • Maatregelen tegen verontreiniging van water
  • Woning- en utiliteitsbouw in relatie tot de verontreiniging van water
  • Groen en verharding in relatie tot verontreiniging van water
  • Consumenten in relatie tot verontreiniging van water
  • Verkeer in relatie tot verontreiniging van water
  • Waterbouw en verontreiniging van water
  • Recreatievaart en verontreiniging van water
  • Do's en don'ts met betrekking tot verontreiniging van water