Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gezond binnenmilieu op school

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009
Geschreven door: Mieke Weterings

Binnenmilieuspecialisten roepen al jaren dat het met het binnenmilieu in Nederlandse scholen slecht gesteld is, ten koste van het welbevinden en de prestaties van onze kinderen en leerkrachten. Gelukkig is er sinds 2006 een gunstige omslag in de aandacht voor deze kwestie. Diverse onderzoeken hebben bijgedragen aan agendasetting. Daarnaast zijn er door verschillende organisaties methoden ontwikkeld die handvatten bieden bij nieuwbouw en bij aanpak van bestaande scholen.

Dit artikel geeft een actueel overzicht van problemen en oplossingen, met name rondom bestaande basisscholen.

In dit artikel:

  • Gezondheid op school
  • Inventarisatie van problemen en kansen met betrekking tot binnenmilieu op scholen
  • De aanpak van bestaande schoolgebouwen
  • Programma van eisen nieuw schoolgebouw
  • Kien op ventileren op scholen, samen met de kinderen
  • Publicaties/producten met betrekking tot binnenmilieu op scholen
  • Websites met betrekking tot binnenmilieu op scholen