Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Groen in woon- en werkomgeving

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009

Groen is een miskende bouwsteen van de openbare ruimte, terwijl het gebruik van goed doordacht functioneel groen juist veel kwaliteit kan leveren. Functioneel groen is groen waarmee een meetbare verbetering in milieufuncties gerealiseerd wordt voor een gebouw of een gebouwde omgeving.

In dit artikel worden de termen 'luchtgroen', 'klimaatgroen' en 'regengroen' geïntroduceerd waarmee verschillende typen groen worden bedoeld die een specifieke kwaliteit bezitten.

Alle vormen van functioneel groen worden ingezet om een bepaald probleem op te lossen en zijn een relatief goedkoop en effectief (bouw)materiaal. Zulke problemen in de gebouwde omgeving zijn: temperatuur, waterberging, sociale cohesie, geluid en luchtkwaliteit.

Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen realiseert stedelijke projecten met functioneel groen.

In dit artikel:

  • Functioneel groen
  • Groen en luchtkwaliteit
  • Groen en klimaat
  • Tot slot