Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

GPR Stedenbouw

Thema:  Meetinstrumenten
15-02-2011
Geschreven door: Paul Henkemans

GPR Stedenbouw is een gebruiksvriendelijk communicatie- en ontwerphulpmiddel voor duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Het instrument werkt op het stedenbouwkundig schaalniveau.

Sinds 1995 bestaat al het instrument GPR Gebouw. Op basis van praktijkervaringen is gebleken dat dit instrument op gebouwniveau tot prima inzichten leidt wat betreft de duurzaamheid van een gebouw. Maar ook is duidelijk geworden dat GPR Gebouw zeer beperkt duurzame omgevingsfactoren meeneemt in de berekeningen, terwijl ieder gebouw een wisselwerking kent met zijn omgeving. GPR-scores op gebouwniveau zullen daarom soms beter zijn als er van tevoren op omgevingsniveau relevante invloedfactoren in beeld worden gebracht en de juiste randvoorwaarden in het stedenbouwkundig plan zijn gecreëerd.

Om tot duurzame (leef)omgevingen te komen moeten (stedelijke) gebieden op een andere manier worden benaderd en/of ontwikkeld. GPR Stedenbouw maakt dat mogelijk. Dit programma werkt op het schaalniveau van een buurt of wijk.

In dit artikel:

  • Ontstaan GPR Stedenbouw
  • Uitgangspunten GPR Stedenbouw
  • GPR Stedenbouw als nulmeting- en prestatie-instrument
  • Gebruik van GPR Stedenbouw
  • Aansluiting GPR Stedenbouw op de praktijk