Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

NEN 7120: Energie Prestatie Gebouwen (EPG)

Thema:  Energie
05-08-2012
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

De nieuwe norm NEN 7120 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) is per 1 juli 2012 voor nieuwbouw van kracht. De norm is aangewezen in het Bouwbesluit 2012 en vervangt daarmee de oude energieprestatienormen voor woningbouw (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916). Voor bestaande bouw moet de norm nog worden aangepast. Er zijn o.a. aanvullingen nodig die voortkomen uit de herziene Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, ofwel EPBD).

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude normen zijn van toepassing op de invoer van een aantal bouwtechnische gegevens en gegevens t.b.v. koeling en warmtapwater. Nieuw is dat NEN 7120 voor de bepaling van ventilatie- en infiltratiestromen naar NEN 8088-1 verwijst; dat is een nieuwe norm. De energieprestatie-eisen zijn overigens niet veranderd.

In dit artikel:

  • Herziene bepaling energieprestatie: bouwtechnische aspecten 
  • Herziene bepaling energieprestatie: warm tapwater 
  • Herziene bepaling energieprestatie: koeling
  • Herziene bepaling energieprestatie: ventilatie- en infiltratiestromen