Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

TESAR®: kruipruimteloos bouwen

Thema:  Constructies
19-04-2009
Geschreven door: ing. Sietse Wiersma

De vraag naar nieuwbouwwoningen is nog steeds groeiend, schril daartegenover staat dat er steeds minder vakmensen zijn om aan deze vraag te kunnen voldoen. Dit terwijl door de vraag naar nieuwbouwwoningen er steeds sneller en meer gebouwd zal moeten worden. Om hieraan te kunnen voldoen moeten er andere werkwijzen worden toegepast waardoor het mogelijk is om met hetzelfde personeelsbestand meer woningen te kunnen creëren in dezelfde tijdsduur. Tegelijk moet er tijdens het ontwerp en de bouw van een woning al rekening worden gehouden met energieverbruik van de woning. Traditioneel bouwt men in Nederland woningen met een kruipruimte eronder, deze kruipruimten kunnen een bron van ergernis zijn als het water in de kruipruimte door de zuigende werking van de gebruikte bouwmaterialen in de muren omhoogtrekt. Een kruipruimte is doorgaans altijd vochtig en zal daardoor altijd warmte onttrekken aan de bovenliggende verwarmde woonkamers.

Door het gebruik van bestaande materialen in een vernieuwde werkwijze is er een systeem ontstaan welke tegemoet komt aan het steeds nijpender tekort aan vakbekwaam personeel, ook heeft het systeem geen last van optrekkend vocht en bovendien een hoge isolatiewaarde.

Dit artikel maakt duidelijk hoe er op een eenvoudige manier een duurzame en goedgeïsoleerde fundatie voor een woning gemaakt kan worden, waarbij ook nog rekening wordt gehouden met de radonstraling en de flora en fauna in de nabije omgeving.

In dit artikel:

  • Werkwijze TESAR®
  • Voordelen FBG confiber® DURUS
  • Afstorten van beganegrondvloer zonder kruipruimte
  • Voordelen TESAR®: kruipruimteloos bouwen
  • Project te Pieterburen
  • Do's en don'ts kruipruimteloos bouwen