Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Open water in de gebouwde omgeving

Thema:  Water
19-04-2009
Geschreven door: Jörg Blass en ir. Birgit Dulski

Open water is een aantrekkelijk element in de gebouwde omgeving en wordt soms alleen als een mooie coulisse gezien. Maar ook vanuit milieutechnisch oogpunt heeft open oppervlaktewater voordelen: het vasthouden van hemelwater via infiltratie en berging vermindert de afvoer van hemelwater naar het riool en helpt mee het grondwaterpeil op stand te houden. De zuivering en het hergebruik van hemelwater op de locatie vermindert het gebruik van drinkwater in de omliggende gebouwen. Open waterpartijen hebben een positieve invloed op het klimaat in de directe omgeving. Een goed waterbeheer en waterbeleid zorgt dus voor een beter milieu. Maar open waterpartijen hebben ook ruimte nodig. Dat is ruimte die niet ergens anders voor gebruikt kan worden. Om toch innovatieve waterconcepten te realiseren is veel creativiteit van ontwerpers en adviseurs nodig, maar ook draagvlak bij de beslissende partijen. Het is dus een uitdaging om de attractiviteit van open water te combineren met milieutechnische voordelen. Dit artikel laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

In dit artikel:

  • Milieuwinst van open water
  • Belevingswaarde van open water
  • Ensceneren, presenteren én gebruiken – projectvoorbeelden open water in de gebouwde omgeving
  • Do's en don'ts met betrekking tot open water in de gebouwde omgeving