Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Productieve kantooromgeving

Thema:  Arbo en veiligheid
19-04-2009
Geschreven door: Mieke Weterings

Dit artikel gaat over de relatie tussen de werkomgeving en de/het productiviteit/ziekteverzuim. Er wordt aandacht besteed aan de oorzaken van toenemend ziekteverzuim door een slechte werkomgeving. Daarnaast komen methoden en modellen aan bod om dit verband inzichtelijk te maken. Vervolgens wordt in een tabel in grote lijnen de invloed van omgevingsfactoren op een productieve kantooromgeving aangegeven. Het artikel sluit af met een uitgebreid overzicht van literatuurbronnen over een productieve kantooromgeving.

In dit artikel:

  • Stand van zaken relatie tussen werkomgeving en productiviteit/ziekteverzuim
  • Productiviteit en ziekteverzuim
  • Modellen en methoden met betrekking tot de productieve kantooromgeving
  • Omgevingsfactoren in relatie tot een productieve kantooromgeving