Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Planten in gebouwen: luchtverbeteraars en stresskillers

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009
Geschreven door: ir. John Bergs

Dit artikel gaat vooral over planten in de kantooromgeving, maar er worden ook uitstapjes gemaakt naar woningen. Planten in de omgeving van een gebouw kunnen (indirect) van invloed zijn op de kwaliteit van het binnenmilieu en op de beleving van mensen door uitzicht op groen. Daarom wordt in dit artikel ook kort aandacht gegeven aan de invloed van groen buiten.

In de eerste inleidende paragraaf wordt ingegaan op de geschiedenis van de relatie tussen planten, mensen en ruimten. Vervolgens wordt ingegaan op de toepassing van binnenbeplanting in verschillende ruimten. Het belangrijkste deel van dit artikel gaat over de invloed die binnenbeplanting heeft op de kwaliteit van het binnenmilieu, op de gezondheid en welzijn van mensen, op de productiviteit van mensen en op de beleving van ruimten met planten. Er wordt kort stilgestaan bij een bijzondere toepassing van planten in Zweden: het 'Levande Filter'. Ten slotte wordt aandacht gegeven aan kritische opmerkingen over het vermeende verschil tussen theorie (en laboratorium) en daadwerkelijke toepassing in de praktijk van gebouwen.

In dit artikel:

 • Inleiding planten in gebouwen
 • Cultuurgeschiedenis van een symbiose
 • Planten in de omgeving
 • Binnenbeplanting
 • De kwaliteit van het binnenmilieu
 • Invloed van planten op gezondheid en beleving
 • Productiviteit in relatie tot planten in gebouwen
 • Levande Filter
 • De critici ten aanzien van planten in gebouwen
 • Conclusies met betrekking tot planten in gebouwen
 • Do's en don'ts met betrekking tot planten in gebouwen