Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Gebouwgebonden warmtekracht en micro-WKK

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Een micro- of een warmtekrachtinstallatie (verder WKK genoemd) levert zowel warmte als elektriciteit. In een (micro-)WKK wordt een generator aangedreven door gas te verbranden. Deze generator wekt elektriciteit op. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt gebruikt voor het verwarmen van het gebouw, het warm tapwater en – bij utiliteitsgebouwen – eventueel de aandrijving van een absorptiekoelmachine. De opgewekte elektriciteit wordt zo veel mogelijk benut voor het eigen gebruik. Het resterende deel kan in de meeste gevallen aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.

De warmtekrachtinstallaties vanaf mini-WKK (5 – 20 kWe) tot gasmotoren (150 – 1000 kWe) en gasturbines (150 – 100.000 kWe) zijn met name geschikt in woongebouwen. Bij utiliteitsbouw wordt onderscheid gemaakt in mini-WKK (5 – 20 kWe), gasmotoren (20 – 200 kWe, 200 – 500 kWe en 500 – 1000 kWe) en gasturbines (1000 – 25.000 kWe).

Gebouwgebonden warmtekracht wordt altijd gecombineerd met minimaal één ander toestel (bijvoorbeeld een CV-ketel) om op momenten dat er geen elektriciteitsvraag is, toch warmte te kunnen leveren.

In dit artikel:

  • Gebouwgebonden warmtekracht