Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Bouwafvalpreventie, -reductie en bouwkostenbesparing

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: ir. Jan van der Lingen

Met steun van SBR en NOVEM is het onderzoeksproject 'Preventie en hergebruik van bouwafval in de woningbouw' uitgevoerd om praktijkgegevens te krijgen over de preventiemogelijkheden van bouwafval in de woningbouw. Er is onderzocht of en hoeveel bouwafval kan worden voorkomen als:

 • de uitvoering haar normale beloop heeft zonder (ver)storingen;
 • de afwegingen in het voorbereidingstraject worden gemaakt;
 • vermindering van afval op de bouwplaats niet leidt tot meer afval in de prefabricage;
 • het geheel aan voorstellen kostenneutraal moet zijn: evenwicht tussen hogere directe bouwkosten en verlaging van de verwijderingskosten van bouwafval per container.

In de praktijk bleek 41% minder bouwafval geproduceerd dan vooraf was berekend.
Dit is het resultaat van extra aandacht op de bouwplaats en vooral tot stand gebracht door in de projectvoorbereiding alternatieven te kiezen voor de soms meest voor de hand liggende uitwerkingen. Deze alternatieven betreffen gewone technieken, die door betere samenhang en goede afstemming het resultaat geven.
Na afloop zijn de bouwafvalgegevens van het praktijkproject vergeleken met die van een tweetal parallelle projecten, waarna duidelijk werd dat reductie van bouwafval:

 • in belangrijke mate mogelijk is;
 • de uitgaven voor afvoer en verwerking reduceert;
 • een aantrekkelijke verlaging van de bouwkosten oplevert.

Dit artikel gaat verder in op bouwafvalpreventie. De hoeveelheid bouwafval per woning komt aan bod, evenals de kosten van bouwafval en de afvoer van bouwafval. Tot slot worden stimulerende factoren voor de reductie van bouwafval gepresenteerd.

In dit artikel:

 • Hoeveelheid bouwafval per woning
 • Kosten van bouwafval
 • Prijsverschillen voor afvoer bouwafval
 • Stimulerende factoren voor de reductie van bouwafval