Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Bouwen voor vleermuizen

Thema:  Milieu en gezondheid
26-07-2012
Geschreven door: ing. Mark Hoksberg

Het gros van de Nederlandse vleermuissoorten brengt een belangrijk deel van hun leven door in gebouwen. Ze slapen er overdag, krijgen er jongen en enkele soorten overwinteren er ook. De verblijfplaatsen zitten veelal in spouwen, dakbeschotten en donkere zolders. Sloop, strenge regels voor nieuwbouw in het Bouwbesluit en na-isolatie van bestaande woningen vormen een bedreiging voor vleermuizen. Door simpele maatregelen te nemen (of achterwege te laten) kunnen echter kansen voor vleermuizen worden geschapen, zonder dat daarbij overlast voor mensen ontstaat. Ook hoeft het niet strijdig te zijn met geldende bouwregels of het streven naar duurzaamheid.

In dit artikel:

  • Vleermuizen in de bebouwde omgeving
  • Vleermuizen en het na-isoleren van spouwmuren
  • Vleermuizen en het Bouwbesluit
  • Vleermuizen en de Flora- en Faunawet
  • Vleermuizen en spouwisolatie in nieuwbouw
  • Literatuur