Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

De energieprestatie met NEN 7120

Thema:  Energie
02-12-2012
Geschreven door: ir. René van der Loos

De bepaling van de energieprestatie van nieuwe gebouwen vindt vanaf 1 juli 2012 plaats met NEN 7120:2011, de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe norm is mede ontwikkeld in het kader van de EPBD met bijbehorende Europese normen. NEN 5128 voor woningbouw en NEN 2916 voor utiliteitsbouw zijn beide komen te vervallen.

Met NEN 7120 kan de energieprestatie van een gebouw meer in detail bepaald worden. Een groot aantal inputparameters is beschikbaar maar van een groot deel is het uiteindelijke effect gering. Voor het behalen van een lage energieprestatie blijft de focus op de verdeling van de energieposten belangrijk. Verwarming is nog steeds belangrijk, maar de rol van verlichting kan niet langer onderbelicht blijven.

In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen in de berekening van de EPC en de bepaling van het toelaatbare energiegebruik, de verschuivingen tussen de energieposten bij utiliteitsbouw en de uitbreiding van de invoer. Het artikel is eerder verschenen in het Bouwfysicablad nr. 2-2012.

In dit artikel:

  • Nieuwe norm
  • EPC
  • Gebruikte variabelen
  • Resultaten utiliteitsbouw
  • Uitgebreide invoer in NEN 7120