Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaamheidsthema energie

Thema:  Duurzaamheid
15-02-2011

Er zijn aantrekkelijke mogelijkheden die de duurzaamheid van Nederlandse woonmilieus kunnen versterken. Mogelijkheden die kunnen worden benut wanneer milieuthema's met kennis van zaken worden opgepakt door architecten, bouwers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten.

Dit artikel gaat in op het milieuthema 'energie'. Het is onderdeel van een reeks artikelen die laten zien hoe verschillende milieu- of duurzaamheidsthema's tot meerwaarde in de architectuur kunnen leiden. Zie ook Duurzaamheidsthema's in de woningbouw, Duurzaamheidsthema materialen en constructies, Duurzaamheidsthema water, Duurzaamheidsthema afval, Duurzaamheidsthema binnenmilieu en Duurzaamheidsthema omgevingsmilieu.

In dit artikel:

  • Energie
  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Omgevingsenergie en biogas
  • Verwarmingssystemen in de woningbouw
  • Bouwwijze en materialen in relatie tot energie
  • Tips voor het kiezen van energievoorziening en -concepten