Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van loofhout

Thema:  Materialen
23-09-2010

De milieueffecten van loofhout staan centraal in dit artikel. Van zowel tropisch hardhout als niet-tropisch loofhout worden de soorten en toepassingen in de bouw beschreven. Verder worden aan de hand van de levenscyclus (winning, transport, verwerking, gebruik en afvalfase) de optredende milieu- en gezondheidseffecten van loofhout besproken.

In dit artikel:

  • Tropisch hardhout
  • Niet-tropisch loofhout