Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw

Thema:  Energie
15-02-2011
Geschreven door: ir. Claudia Bouwens

Sinds 2008 is het Lente-akkoord van kracht. Dit is een afspraak tussen de bouwende en ontwikkelende marktpartijen en de Rijksoverheid. Hoofddoel is het energiezuiniger maken van nieuwbouw. In het akkoord zijn ambities vastgelegd met het uiteindelijke doel om in 2020 energieneutraal te kunnen bouwen.

De afgelopen jaren is er een bodem gelegd in het kennisniveau van de ontwikkelaars en bouwers. Vervolgens is de focus gericht op de eindgebruiker. Voor 2011 ligt het accent op het inzichtelijk maken van de energiegerelateerde kosten van gebouwen voor de eindgebruiker en belegger/eigenaar. In de praktijk blijken de verschillende partijen (ontwikkelaar, gemeente, bouwer, belegger, eindgebruiker) welwillend tegenover duurzaamheid te staan, maar moeten de kosten wel gedekt worden door de baten.

In dit artikel:

  • Doelen van het Lente-akkoord
  • Noodzaak Lente-akkoord
  • Nieuwbouw versus bestaande bouw
  • Lente-akkoord in de praktijk
  • Visie Lente-akkoord 2011
  • Conclusie